Article 20

De Lledonerwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

L'article és respetat generalment. Trob que és adequat ja que ningú té dret a obligar a qualcú ser d'un grup, associació o pensar de la mateixa manera que ell; simplement perque aquesta persona pensa que la seva manera de pensar és la correcta; cadascú ha de poder decidir, decidir a ser lliure, decidir a no ser-ho, decidir el que vol, on vol estar, amb quí, decidir la seva manera de viure.

La declaració universal dels drets humans parlen de això, de la llibertat; trob que tothom ha de poder optar a la llibertat, sense censures, sense haber de amagar-se per por, o pel que diran. En definitiva, saver viure.Article 20, en profunditat:


1. Es reconeixen i protegeixen els drets:

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció.

b) A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica.

c) A la llibertat de càtedra.

d) A comunicar o rebre lliurement informació veraça per qualsevol mitjà de difusió. La Llei regulés el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l'exercici d'aquestes llibertats.

2. L'exercici d'aquests drets no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia.

3. La Llei regulés l'organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l'Estat o de qualsevol ens publico i garantís l'accés a dites mitges dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d'Espanya.

4. Aquestes llibertats tenen la seva limiti en el respecte als drets reconeguts en aquest Títol, en els preceptes de les Lleis que ho desenvolupen i, especialment, en el dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de la joventut i de la infància.

5. Solament podrà acordar-se el segrest de publicacions, enregistraments i altres mitjans d'informació en virtut de resolució judicial. --Jenifer 22:28, 27 febr 2008 (CET)

Eines de l'usuari