CAPÍTOL NOVÈ

De Lledonerwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca
 • Quina es l raó per la qual serveix l'Ètica?

Per intentar millorar-se un mateix, no per renyar eloqüentmet el veí; i l'única cosa segura que l'Ética sap es que el veí, tu, jo i els altres, tots estam fets artesanament, d'un en un, amb amorosament diferència.--Jstruck91 18:31, 4 juny 2007 (CEST)

 • Què vol dir que tot humà té dignitat i no preu?

Que no pot ser substituida ni se l'ha de maltractar amb la finalitat de beneficiar algú altre.--MDOliver91 19:15, 4 juny 2007 (CEST)

 • Quina relació hi ha entre l'ètica i la política?

La seva finalitat és viure bé. L'ètica és l'art de triar allò que més ens convé i viure el millor possible, l'objectiu de la política és organitzar la convivència social de la millor manera possible.--Igonzalez91

 • D'on ve la notòria mala fama dels polítics?

Per començar, ocupen llocs especoalmet visibles a la societat, i també privilegiats. Els seus defectes són més públics que els de les altres persones; a més, tenen més ocasions d'incórrer en petits o grans abusos que la majoria de ciutadans corrents.--Jnnadal 15:17, 5 juny 2007 (CEST)

 • Què és l'important en l'ètica i en la política?

L'important en l'ètica és "voler bé" mentre que en la política l'important és el resultat en les accions. [Magdalena]

 • Quines semblances hi ha entre l'ètica i la política?

L'ètica és l'art de triar allò que més ens convé i viure el millor possible, i l'objectiu de la política és organitzar la convivència social de la millor manera que cadascú pugui triar el que li convé més. Una altre semblança és que l'ètica s'ocupa d'allò que un mateix fa amb la seva llibertat, i la política intenta coordinar de la manera més profitosa per al conjunt el que molts fan amb les seves llibertats.--Brotger91 18:51, 5 juny 2007 (CEST)

 • Quins són els principis bàsics dels quals hauría de partir l'organització política més preferible des del punt de vista étic?

-Ha de respectar al máxim, o limitar mínimament, les facetes públiques de la LLIBERTAT humana.

-Ha de pretendre fomentar, per mitjà de lleis i institucions, la JUSTÍCIA entre els membres de la societat, perquè cada un d'ells conservi la seva DIGNITAT.

-Ha de garantir dins el possible l'ASSISTÈNCIA comunitària als que pateixen, intentant que això no es faci a costa de la llibertat i dignitat d'aquestes persones. --Alicia 18:59, 5 juny 2007 (CEST)


 • Sí algú desitja la bona vida, que a de desitjar també?

També ha de desitjar que la comunitat política de les persones es basi en la llibertat, en la justicia i en l'asistencia; i així de colque manera podra dur a terme la bona vida que desitja.--P.Sagrera91 19:04, 5 juny 2007 (CEST)


 • De que s'ocupa l'ètica? I la política?

l'ètica s'ocupa d'allò que un mateix fa amb la seva llibertat, mentres que la política intenta coordinar de la manera més profitosa per al conjunt el que molts fan amb les seves llibertats. I.Lluch

 • Acaba la frase:

La diversitat de formes es essencial sempre que... hi hagui unes pautes de tolerància i respecte. Maria Mesquida Artigues

 • Quin es el principi basic de la bona vida?

És tractar a les persones com a persones, es a dir ser capaços de posar-nos en el lloc dels nostres iguals i de relativitzar els nostres interessos per harmonitzar-los amb els seus, es tracta de considerar els interessos dels altres com si fossin els teus i els teus com si fossin d´un altre.--carme

 • D'on ve la notòria mala fama dels polítics?

Per començar, ocupen llocs especoalmet visibles a la societat, i també privilegiats. Els seus defectes són més públics que els de les altres persones; a més, tenen més ocasions d'incórrer en petits o grans abusos que la majoria de ciutadans corrents. --M.Arnau91 14:28, 6 juny 2007 (CEST)

 • Que és veure desde un punt de vista etic?

És veure-ho desde la perspectiva del que convé a la vida bona. --Fran 14:33, 6 juny 2007 (CEST)

 • Com n'és d'essencial la diversitat de formes de vida?

És essencial però sempre que hi hagi unes pautes mínimes de tolerància entre totes aquestes formes i que determinades qüestions reuneixin els esforços de tots plegats.--Mercè 14:44, 6 juny 2007 (CEST)

 • Qué són les societats igualtaries?

Són molt poc caricatives amb els qui s'escapen de la mitjana per sobre o per sota.--CCruellas91 15:12, 8 juny 2007 (CEST)

 • Quina diferencia hi ha entre el que vol i intenta aconseguir la politica i la etica?

Que la politica vol que segueixes les normes pero li es igual el motiu per el que les compleixes, en canvi, l'etica analitza el motiu perque feim les coses i la nostra libertad. --Luca$ 18:13, 10 juny 2007 (CEST)

Eines de l'usuari