Els MP3. MªAntonia Nicolau

De Lledonerwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció:

Sabeu que és un mp3? Avui en dia moltes persones posseeixen d'un mp3. És un aparell molt útil ja que pots passar una bona estona escoltant la música que t'agrada poguent fer altres coses al mateix temps, ja que són uns aparells petits, que caben dins la butxaca i són molt moderns.
En aquest treball podreu veure la diferencia que hi ha entre un reproductor mp3 i un arxiu mp3, un parell de les diferents marques que podem trobar al mercat, la història de l'mp3, l'estructura d'un fitxer mp3.

¿Què és un format mp3?

La tecnología de compresió de dades va revolucionar el món d'internet al permetre enviar i rebre arxius que el seu tamany original comportava un greu problema tinguent en compte les velocitats de tranmissió i recepció de fa un parell d'anys.
A ne'l cas que ens ocupa, els arxius de so mp3, l'estudi per part de Philips i Sony l'any 1.979 va suposar un gran avanç en l'us d'aquest tipus de arxius a través de la xarxa.
Els arxius mp3 tenen la seva gran capacitat de compresió al permetre retallar del ample de banda sense que perdi calidat, aprofitant que el espectre d'audio del oïda del Home tenen una capacitat limitada i percibim només determinades freqüencies.
L'oïda humana té una capacitat de freqüències de entre 20Hz y 20.000Hz.
L'mp3 al codificar la senyal prescendeix de freqüències que estan presents en l'arxiu de so però que no son percepcibles per l'oïda humà;reduïnt-se d'aquesta manera notablament al tamany dels arxius. A aquest mètode es denomina en MP3 “efecte de camiflatge”.
El format mp3 deriva de la Moving Picture Experts Group(MPEG)o layer 3, format professional de audio i video que ultilitza la denominada codificació sub-banda o SBC que com ja deia antes en el cas del mp3, limita l'amplada de banda de l'arxiu, retallant les freqüències que estan situades per d'avall o per d'amunt de l'espectre de audició del oïda humana.
En la codificació sub-banda, la senyal original es descompon en sub-bandas mitjançant un sistema de filtres, i són comparades amb l'original mitjançant el model psicoacústic que determina quines bandes són eliminades i quines no. Un pic acabat es proses, es codifiquen les sub-bandes restants i es comprimeixen mitjançant un potent elgorisme, estandaritzat com ISO-MPEG Audio Leyer-3 (IS 11172-3 y IS 13818-3).
Un vegada efectuada la codificació, en la reproducció em de dur a terme el proses contrari: la descodificació. Aquest proses és menys complex que la codificació ja que nomes a de analitzar les dades que aporta el mp3 i recompondre les mortes.
Existeixen altres formats de comprensió com com el AAC de Laboratoris Dolby basats en el Standard MPEG layer 2, MP4 que en el format AAC i el TWINVQ de Yamaha (que la principal característica és que no té software per ser reproduït auto suficientment en la seva reproducció), WMA de Microsoft Windows que està basat en el reproductor de Windows media, etc.

Història:

Aquest format va ser desarrollat principalment per Karlheinz Brandenburg, director de tecnologies de medis electrònics del Institut Fraunhofer IIS, perteneixent el Fraunhofer-Gesellschaft-xarxa de centres d'investigació alemanyes que juntament amb Thomson Multimedia controla la gruixa de les patents relacionades amb l'mp3. La primera d'elles va ser registrada l'any 1986 i un parell més al 1991. Però no va ser fins l'any 1995 quant Brandenburg va utilitza per primera vegada la extensió mp3, per els arxius relacionats amb l'mp3 que guarda amb el seu ordenador. Un any més tard el seu institut ingressava amb concepte de patents 1,2 millons d'euros. Deu anys més tard aquesta candidat a arribat els 26,1 millons.
El format mp3 es va convertir amb l'estàndard utilitzat per streaming d'àudio i comprensió d'àudio d'alta qualitat (amb pèrdua amb equips d'alta fidelitat) gràcies a la posabilitat d'ajustar la qualitat de la comprensió, proporcional al tamany per el segon (britat), i per tant el tamany final del arxiu, que podria arribar a ocupar 12 i inclús 15 vegades menys que l'arxiu original sense comprimir.
Va ser el primer format de comprensió d'àudio popularitzat gràcies a Internet , ja que va fer possible l'intercanvi de fitxers musicals. Els processos judicials contra empreses com Napster i AudioGalaxy son resultats de la facilitat amb que comparteixen aquests tipus de fitxers.
Darrera el desarrollament de reproductor autònoms, portàtils o integrats amb cadenes musicals (estéreos), el format MP3 arriba més enllà el món de la informàtica.
A principis de 2002 altres formats d'àudio comprimit com Windows Media Audio i Ogg Vorbis comencen a ser masivament incluits en programes, sistemes operatius i reproductors autònoms, el que va fer preveure que l'mp3 fos poc a poc caiguen amb desús, en favor d'altres formats, com els mencionats, de molta més qualitat. Uns dels factors que influeixen en el declivi del mp3 que te patent. Tècnicament no significa que la seva qualitat sigui ni superiors ni inferior, però impedeix que la comunitat pugui seguir millorant i pot obligar a pagar per l'actualització d'algun códec, això es el que ocurreix en els reproductors d'mp3. Encara així, a principis del 2008, el format mp3 segueix sent el més utilitzat i el que te més èxit.


Estructura d'un fitxer mp3:

El format mp3(Mpeg Layer III) no és més que un wav (wave) amb una qualitat molt elevada de compreció. El format wav és un format de so ( de ona) que abasta diferents graus de qualitat en sons amb base: “bitrate”, a la freqüència de mestre (enHz) així com el so estèreo o mono. Com un arxiu wav podem aconseguir una qualitat de reproducció igual a la obtinguda amb un disc compacte. I quin és el problema? La quantitat d'espai que ocupen aquests arxius. Per mig de compressors, s'aconsegueix reduir el tamany d'aquets arxius de una forma exponencial i així, amb el format comprimit mp3, podem tenir un poc més de tres Megabytes una cançó de tres minuts del nostre cantant que ens agrada més i amb qualitat CD.
L'mp3 és un format de compressió d'àudio que aconsegueix un ràtio de compressió de 1:11 sense pèrdua de qualitat apreciable. Això significa que en un disc compacte es poden gravar uns 11-CD's d'àudio (aprox. unes 150 cançons).
Al començament l'mp3 tenia un limitant de funcionar en els ordenadors per mitja de software reproductor mp3, però gràcies a la creixent popularitat d'aquest nou format a presentat, ja existeixen en el mercat cents de productes portàtils per al a reproducció d'aquets arxius.
Per obtenir un arxiu mp3 amb qualitat CD es toquen fer dues coses. Primer
sa d'extreure la informació del CD-Audio i pasarr-la al disc dur. Això ho fa un programa denominat extractor (riper o ripeador). D'aquesta manera ja tenim la informació del CD-Audio en el disc dur, generalement en un voluminós fitxer WAV. Segon, degut al gran tamany d'aquets fitxers, necessitam comprimir-los, i aquí es on s'urgeix el compressor, que ens passara aquest fitxer WAV a un fitxer mp3, el qual conté practicament la mateixa qualitat de so, però ocupa 11 vegades menys. Finalment, per escolta la cançó necessitam un un reproductor mp3, com el Winamp. El winamp és el reproductor d'arxius de so del tipus mp3 més popular. Per ser capaç de reproduir aquest tipus de fitxers s'aura de tenir un odenador amb un procesador 486 a 100 Mhz amb una targeta de so de 16bits.
Respecta a la qualitat de l'mp3, pot ser com t'agradi més, menos qualitat menor tamany i menys temps ultilitzat; però per obtenir un so amb qualitat digital la tasa de freqüència de bits aura de ser de 128 kbits/seg amb una freqüència de mostreig de 44.100 Khz. Això s'ha de tenir en compte a l'hora de crear un mp3, però per general és la opció que ve com a estandar en totes les habilitats compresores.

Reproductor mp3:

Un mp3 és un arxiu d'audio digital comprimit amb un estàndar definit per la Motion Pictures Experts Group (MPEG). Oficialment conegut com “MPGE 1, Layer 3”, MP3 pot utilitzar tan sols el 10% del enmagetzament requirid per el format CD. Un reproductor mp3 és un dispositiu per reproduir arxius mp3.
Els reproductors mp3 venen amb molts de tamanys i capacitats. Els reproductors mp3 més petits ultilitzen un tipus de memoria coneguda com a flash, a diferencia de la memoria convencional com la que es troba en un escritori d'ordenador, el flash no perd l'informació quant s'apaga. Flash és molt compacte i ultilitza molt poca energía, el que permet disenys molt petits amb una llarga duració de bateria. La limitació de flash basada en els reproductors mp3 es que no te molta capacitat d'enmagatzament. Per les grans necesitats d'enmagatzament, s'han desarrollat el disc dur basat en l'mp3. Aquets poden tenir la capacitat l'enmagetzament en les decenas de milers de cançons, però el sacrifici ultra compacte de flash basat en els jugadors. El disc dur en els reproductors mp3 és més car que els reproductors basats en flash.


Marques de reprocutors mp3:

Apple: Empresa alabada per la seva innovadora, per un verdader culte dels seus usaris. Ha tengut grans èxits i ens han mostrat amb els seus fracasos. Avui és lider del negoci de la música digital i segueix sorprenent.

Philips: Royal Philips Electronics, és una empresa diversificada i dedicada a la salut i el benestar, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb la introducció puntual d'importants innovacions. Com a líder mundial en productes relacionats amb salut, estils de vida i enllumenant, Philips integra tecnologies i disseny en solucions pensades per a les persones i basades a les necesitats dels clients i en el lema de l'empresa “sense and simplicity”.

Samsung: Samsung Electronics és líder global en tecnologia de semiconductors, telecomunicacions i convergència digital. La companyía és la major productora mundial de xips de memòria, tecnologica TFT-LCDs (Thin-Film Transistor – Liquid color Display), telefonia mòbil per a xarxes CDMA, monitors i Videograbacions.

Sony: Sony Corporation o Sony és una de les companyies electròniques més importants del món. És actualment una corporació de caràcter mundial originària de Japó que s'ha expandit més enllà que en el camp de l'electrònica accedint a la producció audiovisual.

Creative: Mèxic DF. -21 novembre de 2007- Creative, líder mundial en productes d'entreteniment digital, ha anunciat que avui han venut un total de 25 millons de reproductors MP3. L'informe d'IDC publicat el març de 2007 sobre vendres mundials i nord-americans de reproductors de mitjans portàtils basats en flash i HHD reconeix a Creative com el número dos en ventes mundials d'unitats.

Eines de l'usuari