Mitjans de comunicació

De Lledonerwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Què és un mitjà de comunicacio?

Un mitjà de comunicació és un terme usat per anomenar el sector dels mitjans de comunicació específicament concebuts i dissenyats per arribar a una gran audiència.

 El terme mitjà de comunicació, s'usa per a designar una manera de fer arribar a un gran públic la informació, l'entreteniment o la propaganda.


Historia

Abans de Crist

Encara que el costum de transmetre notícies d'actualitat es remunta a temps immemorials, com a fenomen paral·lel al parar en el ser humà, i se suposa que ja les primeres civilitzacións urbanes - Les de l'antiga mesopotàmia- en què s'havia desenrotllat l'escriptura, les plasmaven per escrit, la primera publicació periodística coneguda va ser Acta diürna, un full de notícies que, per ordre de Julio Cèsar, es col·locava diàriment en el fòrum de l'antiga ciutat de Roma a partir del segle l a.C.

S. I - S. XV

El primer periòdic imprés El primer periòdic imprés a partir de blocs de fusta tallats va aparéixer a Pequín en el segle VII o VIII d.C.

A Europa, la invenció, en el segle XV, de la impremta, basada en els tipus metàl·lics mòbils, va permetre una distribució de les notícies més ràpida i fàcil.

Durant el segle XV, i a causa del floriment del comerç i de les ciutats, es va desenvolupar una xàrxa d'informadors, ja que els comerciants i banquers europeus necessitaven conéixer la situació dels països amb què mantenien negocis per a poder planificar els seus negocis corrent el menor risc possible, i per a això pagaven a informadors que els posaven al tant dels fets més rellevants de quant ocorria.

D'altra banda, els habitants de les cada vegada més poblades i bullicioses ciutats volien conéixer més de prop els esdeveniments que es produïen fora de l'àrea en què es movien quotidianament i compraven cada vegada amb més freqüència els fulls informatius que es venien pel carrer.

En la pròspera ciutat de Venècia, per exemple, es venien, amb certa periodicitat, notes informatives manuscrites al preu d'una gazzetta, una moneda local d'escàs valor. El nom de gazzetta s'estendria posteriorment a la resta d'Europa com a denominació genèrica de les publicacions informatives de preu reduït i, més endavant, entraria a formar part dels títols de periòdics ja de certa importància.

S. XVI,S. XVII I S. XVIII

A Alemanya, Holanda i Anglaterra es van publicar, en els segles XVI i XVII, fulls de notícies de distints tamanys i formats, mentres que a França es van començar a publicar en el segle XV els primers periòdics literaris i les primeres revistes.

En els primers periòdics només hi havia reportatges sobre esdeveniments estrangers, doncs els reis i governants prohibien difondre notícies nacionals. En 1609 ja es publicava regularment en la ciutat d'estrasburg un full informatiu impres amb informacions procedents de nombroses capitals europees rellevants en eixe moment per la seua activitat econòmica o política.

Els fulls informatius van tindre una gran acceptació per part del públic, i es van convertir en un mitjà influent i molt ben organitzat de distribució de notícies. Per esta raó, els governants van decidir prohibir la seua impressió i difusió als particulars, i van crear publicacions oficials que expressaven el punt de vista del poder i suprimien qualsevol tipus de crítica o dissidència escrites.

Estes publicacions es van denominar gasetes i van començar a editar-se primer a França i després en tot el continent europeu, auspiciades per les tendències absolutistes de les monarquies de l'època.

A Espanya la primera gaseta oficial va començar a publicar-se l'any 1624, i constituïx l'antecedent immediat de l'actual Boletín Oficial del Estado (B O E.). Posteriorment, en alguns països es va començar a alçar el monopoli de l'Estat sobre els mitjans de comunicació escrita, i es va permetre a particulars l'edició de butlletins.

En este clima naixeria, en 1702, el primer periòdic diari, el Daily Courant anglés, l'exemple del qual va anar seguit per altres publicacions d'Europa i Estats Units, com el francés Li Journal de Paris (1777), el nord-americà Pennsylvania Evening Post and Daily Advertiser (1783) i l'anglés The Estafes (1785), que encara continua editant-se.

Els primers periòdics a Amèrica Llatina van nàixer molt prompte. En 1722 es va publicar La Gazeta de Mèxic, amb notícies procedents de les capitals europees i seccions fixes, com la de crítica de llibres i altres publicacions editades a Espanya i Amèrica.

En 1743 va començar a publicar-se La Gazeta de Llima, així com una edició peruana de La Gazeta de Madrid i encara va ser anterior la publicació a Guatemala de La Gazeta de Goathemala. Una miqueta més tard van aparéixer sengles periòdics en L'Havana i Buenos Aires.

A Espanya apareixerien importants diaris que, igual que la resta dels seus contemporanis europeus i americans, faltarien en moltes ocasions, per uns motius o altres, a la seua periodicitat quotidiana. Entre els més interessants dels diaris espanyols es troben El Diari Noticioso (1758), de Madrid, El Pensador (1762) i Diari de Barcelona (1792), actual degà de la premsa espanyola.

Més endavant, els distints governs van anar suprimint la prohibició de publicar notícies locals en els periòdics, amb la qual cosa es va estimular encara més el creixement del mitjà.

S. XIX

S. XX

S. XXI

Mitjans de comunicació actuals

Premsa

Marques de diaris.
Definició

És el conjunt de publicacions impreses en paper cada cert temps variat (diària, setmanal, mensual o anual. A la premsa s'utilitzen temes d'actualitat, històrics, generalistes, relatius, inclós per a l'entreteniment, com còmics o passatemps.


Història
Gif animat, venta periòdic.
Abans de que s'inventàs la imprenta, els governants d'aquell temps feien circular notícies reguals de les seves accions com Juli Cèsar, durant la República Romana a l'any 59 aC.

Després el govern imperial xinès l'any 413 també varen ussar el recurs de les noticies escrites. Aquests dos governadors i molts més tenien una manera fàcil de fer que la noticia escrita a un paper arribàs ràpid. Comanaven a qualcú inferior a ells, els seus esclaus o qualcún dels seus guerrers a caball o com fós a que transmitissin la noticia a von era dirigida.

Estadístiques
Venda periodics.jpg
Fins l'aparició dels periòdics gratuïts de qualitat, els estudis de mercat idicaven una caiguda imparable de la venta de diaris i de la seva lectura en general.

L'audiència en general està en una lenta disminució en molts països desenvolupats degut a la clara competició de la televisió i la Xarxa (que competeix per la publicitat, especialment els anuncis de treball)

Aquests són algunes dades utilitzades per l'estudi:

 • Xina: 85.000.000 còpies distribuïdes en total al dia.
 • Índia: 72.000.000 còpies distribuïdes en total al dia.
 • Japó: 70.000.000 còpies distribuïdes en total al dia.
 • EUA: 55.000.000 còpies distribuïdes en total al dia.
 • Disminució en un 2,2% de la difusió total en 13 dels 15 països de laUnió Europea abans de l'1 de maig de 2004, amb baixes d'un 7,8% a Irlanda, 4,7% a Gran Bretanya, i 4% a Portugal.
 • Creixement en un 16% dels diaris lliures / gratuïts al llarg del 2003.


(*) Els diaris impresos es complementen en l'actualitat mitjançant edicions digitals perinternet, que s'actualitzen amb major periodicitat que la diària (fet que s'indica amb l'hora i el minut de la versió actualitzada), i permeten una difusió mundial. Alguns només es presenten en aquest format electrònic, sense suport de paper.


Tires còmiques antigues i actuals

Una tira còmica, també cridada tira de premsa o simplement tira és una historieta en la qual es relata una situació en unes poques vinyetes (rares vegades més de quatre), generalment alineades horitzontalment. Poden ser obra d'un dibuixant o tenir la col·laboració d'un gionista i es publiques peròdicament (generalment diàrio o setmanalment) en diaris, revistes i pàgines d'Internet. Les tires de periodicitat més curta (diàries) solen estar dibuixades en blanc i negre a causa del ritme de publicació, encara que en alguns casos les tires que corresponen als diumenges solen ser majors i estar a color.

Tira cómica MAFALDATira cómica GARFIELD


                                                                                       

Radio

radio


La ràdio (entesa com radiofonia o radiodifusió, termes no estrictament sinònims) és un mitjà de comunicació que es basa en l'enviament de senyals d'àudio a través d'ones de ràdio, tot i que el terme s'usa també per a altres formes d'enviament d'àudio a distància com la ràdio per Internet.

La radiocomunicació és la tecnologia que possibilita la transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques. Aquestes ones no requereixen un mitjà físic de transport, pel que poden propagar tant a través de l'aire com l'espai buit.

Telèfon

Telèfon antic
És un dispositiu per comunicar-se. Dissenyat per transmetre senyals acústics per mitjà de senyals elèctrics a distància. Això va ocórrer en 1876. L'11 de juny de 2002 el Congrés dels Estats Units va aprovar la resolució 269, per la qual es reconeixia que l'inventor del telèfon havia estat Antonio Meucci que el va anomenar teletròfon. Des de la seva concepció original s'han anat introduint millores successives, tant en el propi aparell telefònic com en els mètodes i sistemes d'explotació de la red.Teléfono convencional està format per dos circuits que funcionen junts: el circuit de conversa, que és la part analògica , el circuit de marcació, que s'encarrega de la marcació i trucada.
Hi ha diferents tipus de telèfons
HITORIA Telèfon
 • Octubre de 1876: Thomas Edison assaja el seu primer micròfon de carboni. La introducció del micròfon de carboni, que augmentava de forma considerable la potència emesa, i per tant l'abast màxim de la comunicació.
 • 1892: Instal·lació del primer dispositiu de marcació basat en la patent d'Almon Strowger el 1891. Desenvolupament del denominat disc de marcar.
 • 1920: Introducció del dispositiu antilocal, inventat per George Ashley Campbell, per evitar la perturbació en l'audició causada pel soroll ambient del local on està instal·lat el telèfon.
 • 1941: La marcació per tons multifreqüència introduïda per a operadors a Baltimore, Maryland.
 • 1962: Es desenvolupa el micròfon d'electret, pràcticament usat en tots els aparells moderns, que millora de forma considerable la qualitat del so.
 • 1876: L'hongarès Tivadar Puskas va inventar el panell de connexions telefònic (treballant després per Edison). Donant lloc a la central telefònica de commutació manual per la interconnexió mitjançant la intervenció d'un operador de diversos telèfons, creant d'aquesta forma un primer model de xarxa.
 • 10 de març de 1891: Almon Strowger patenta el primer commutador de telèfon automàtic, cosa que dóna lloc a l'aparició de les centrals telefòniques de commutació automàtica, constituïdes mitjançant dispositius electromecànics.
evolució mòbil
Telèfon mòbil

El telèfon mòbil (tambe anomenat telefon cel·lular) és un dispositiu electronic amb radio de curt abast usat per a comunicacions mobils de veu i dades. Funciona sobre una xarxa d'estacions base especialitzades distribuida pel territori, conegudescom a (cel·les). A més de la funcio de veu estandart d'un telefon els mobils actuals poden suportar molts serveis addicionals i accesoris, com els SMS per a  missatges de text, correu electronic, commutacio de paquets per a l'acces  Internet, jocs, bluetooth,infrarojos (IrDA), camera amb gravador de video,  i MMS per enviar missatges amb fotos i videos. La majoria dels telèfons mòbils es connecten a una xarxa d'estacions base (cel·les), que al seu temps estan interconnectades amb la xarxa telefònica commutada (amb l'excepcio de telefòns mòbils per satèl·lit).

TV

Tele.jpg
És un sistema de telecomunicació per a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància. El terme també ha acabat referint-se a tots els aspectes de la programació televisiva.

La televisió comercial va començar als anys 30. Des de llavors, la televisió ha tornat com uns dels electrodomèstics més comuns. Els anys 70 aparegueren els primers aparells de vídeo. Com les cintes VHS i més tard el DVD.

La imatge en moviment és el que caracteritza a la televisió. Els primers desenvolupaments els van realitzar els francesos Rionoux i Fournier el 1906.

EL desenvolupament de les cèl·lules fotosensibles de seleni, en les que la seva resistivitat varia segons la quantitat de llum que incideixi en elles, el sistema es va perfeccionar fins al punt que el 1927 es va establir un servei regular de transmissió de telefotografia entre Londres i Nova York. Les ones de ràdio aviat van substituir els cables de coure, tot i que mai van arribar a eliminar per complet, sobretot en els serveis punt a punt.

Internet

Que és internet

Internet és una xarxa pública i global de ordinadors interconnectats mitjançant el protocol d'internet (Internet Protocol) i que transmeten les dades mitjançant commutació de paquets.[1]

Internet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercials i governamentals; és per això que a vegades se l'anomena «la xarxa de xarxes». Qualsevol conjunt de xarxes interconnectades serà una internet, però d'Internet en majúscules només n'hi ha una. Sobre aquesta xarxa hi corren un conjunt de serveis als quals tothom pot accedir des de qualsevol part del món, mitjançant un dispositiu electrònic, com per exemple un ordinador un telefon mobil o bé consoles.

Un del serveis mes que s'utilitza Internet com a mitja de transmissió i que ha tingut més èxit és la Wide Web (WWW,o la Web),fins al punt que és habitual la confusió entre els dos conceptes.

Historia

La prehistòria d'Internet es la base en una xarxa de caràcter militar  creada pel Departament de Defensa dels Estats Units.El 29 d'Octubre de 1969 arrencava a la UCLA (universitat de california de Los Angeles)el primer node d'aquesta xarxa , anomenada ARPANET .Però tècnicament el naixement d'Internet ,es prouí l'1 de gener de 1983 , amb la primera xarxa de llarg abast (WAN) basada en tecnologia TCP/IP, posada en marxa per la National Science Foundation (NSF) dels EUA .AL 1995, aquesta xarxa s'obrí als interessos comercials.

Com funciona Internet

quants hores ens passem cada dia enfront de l'ordinador navegant per lenternet ? quantes aplicacions noves apareixen basades en internet ? encara que ens semblique internet

és un invent recent,en realitat el seu funcionament es basa en idees de finals dles anys 60. idees que, com tentes altres en el món, són tan senzillament genials que perqué voldriam

canviar-les ?

quant uteliza un programa que fa servir internet (p.Ex una messatgeria instantania),la información que enviam (el text que escrivim, en aquest cas )no es transmet de forma cuntinua,

sinó que es divideix en petits paquets que s'anvian de forma independent.

els ordenadors que estan conectats

Per què serveixen els mitjans de comunicació


El poder dels mitjans de comunicació

Qui controla els mitjans de comunicació i informació controla la societat, qui controla la societat controla el món ...
Els mitjans controlen.
En la societat en què vivim, res és el que sembla ser, el petit, el converteixen en gran i aquí alguns exemples:
 • Durant 11-S (atemptat de les torres bessones) diversos noticiaris difondre de manera gairebé immediata la notícia que van ser terroristes. Mesos després van notificar la suposada existència d'armament de destrucció massiva a l'Iraq. Resultat: reducció de l'oposició civil (protestes) a la guerra de l'Iraq
 • El 1938 Orson Welles, en un dels seus programes de ràdio adapto i narro la novel "La guerra dels mons"com si fos una notícia d'urgència (abans de transmetre-aclareixo que es tractava d'alguna cosa fictici). Resultat: la major part Nova Jersey la gent va entrar en pànic creient q es tractava d'una cosa real

Durant la 2 º Guerra Mundial, van haver nombroses propagandes per tot EUA q incitaven a la gent a inscriure's en l'exèrcit per temàtiques d'honor i heroisme, etc. Resultat: (un exemple) el desembarcament a les costes de Normandia i soldats de sobres per a la creació de les forces aerotransportades (paracaigudistes)Controlar1.jpg
Potser per a alguns no sigui una novetat o per a altres una paranoia. M'estic referint al sistema de control mental del qual estan exposats nostres famílies i els nostres nens i permetem que l'enemic entrin a les nostres pròpies casa, em refereixo a la publicitat i als programes televicivos que influeixen diàriament en les nostres vides. La televicion és un invent per a l'esborrat i la reprogramació del cervell a nivell global només ens diuen el necessari i no el que necessitem saber, mentre més temps passes davant d'un televisor més et van a controlar, recordem que estem sota un sistema de codis numericosy perquè ets un nombre tenim targetes de crèdit o DeVito, una targeta d'identificació o passaport o número d'assegurança social total només som un número. els efectes es manifesten en 700 nens japonesos quan es va emetre un programa infantil de lluites anomenat POKE-Monster.es també anomenat POKEMON segons els metges la causa va ser epilèpsia fotosintètica i això per la Exposició de llums de colors intensos com el vermell, el resultat va ser un virtual estat d'hipnosi, és a dir, en un estat en què s'anul qualsevol possibilitat de elecció ¿paradoxa tecnològica? això inclou el perill de la manipulacionde grans sectors socials, Ana Herbsztein escriure en la seva pàgina virtual GEN ALTRUISTA, això inclou: Quins podrien ser els efectes d'una emissió deliberada destinada a alterar o modificar les pautes del comportament dels seus receptors? És un fantasma que convé mirar de front. Com veuran també LA INTERNET és part d'aquesta manipulació, tal veus recordin que Bill Gates intent comprar YAHOO i així obtenir el monopoli de la informació els recordo que la formula és INFORMACIÓ = PODER, mentre nosaltres (els ratolins) correm dins el cilindre i fem l'ús dels TOPIC ens demanen (o exigeixen) els nostres correus electrònics i contrasenya, país, estat o regió i no tindríem accés si no estem registrados.Solo els recordo que ens controlen i aquest és un mitjà.


Hono.gif

                                                                                                                                                                                         

Eines de l'usuari