Virus Informàtics. Bernat Monserrat

De Lledonerwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

VIRUS INFORMATICS

Introducció

En aquest treball xerraré sobre els virus informatics


HISTORIA

El primer virus que va ataca una maquina coma tal va ser el creeper creat l'any 1979 i va se creat per el haker Rober Tapan Morris, l'efecte de aquest virus va ser que en la pantalla et sortien unes lletres que deien I'm a creeper... catch me if you can! vol di ( som una enrredadera agafeume si podeu. Per eliminar aquest virus es va crear el primer antivirus anomenat Reper vol di (segadora).
Un altre de els origens de els virus va ser un laboratori informatic on tres informàtics van inventar un joc que consistia en ocupa la memòria ram de l'altre jugador en el mínim temps possible.
des de llavors els virus an tingut una gran expansió. Despres an aparescut una infinitat de virus mes com per esemple els primes virus que venies camuflats dins un programa com peresemple un programa de millores de grafics anomenat EGBTR i un joc anomenat Nuke-la. Despres el varen seguir una infinitat de virus el virus anomenat brain va aparexe 1896 i al 1987 ja se avia propagat per tot el mon. el 1988 ja havia tornat a aparèixer un altre virus l'Eston el primer virus del sector de arrancada inicial, despres varen crear el cuc de internet que va creua els estats units amb un parell de dies a traves de una ret informàtica. El virus Dark avenger va ser el prime infecto rapit va apereixer el 1989, seguit del prime virus que podia agafar mes d'una forma que va ser creat el 1990.
En 1995 es va crear el prime virus de llengua de macros ,winwoeld concept. Are avui en dia tots els virus que et puguin arriba are es reproduexen com els virus biologics

TIPUS DE VIRUS

De virus n'hi ha de molts de tipus de mes complets de mes incomplets que ataquen certs programes o certes parts de l'ordenador.

TROIAN HORS (cavalles de troia)

per la forma de entra el sistema ja que normalment entren camuflats dins un altre programa, el propòsit de els cavallers de Troia es molt variat, poden utilitzar
moltes coses per arriba a agafar el control de l'ordenador:roben paswords envia correus pornogràfics a qualsevol part, utilitzar la maquina per atacar un sistema de l'ordenador esc.
però qualsevol pot modificar-lo al seu estil, per els especialistes aquests no son uns virus gens eficaços ja que no es reproduïxen per si mateixos ni infectar arxius el que fan els especialistes es dins un virus creat seu hi afegeixen els "cavallers de Troia" per major eficàcia.

WORMS: (cucs)

son uns programes que se introdueixen en els ordenadors, però no infecten arxius.
poden estar ocults i respondre a algunes accions de part de l'usuari o esperant que arribi certa data o un event. Actualment els virus mes utilitzats son una mescle de worms i de virus, i axó moltes vegades cause discussions entre els especialistes per classificar els virus.

JOKES o virus broma:

Són virus que creen missatges de broma a la pantalla. També poden executar el lector de CD/DVD obrint-lo i tancant-lo, o controlar el propi ratolí i fins i tot el teclat, sempre amb un fi de diversió i mai de destrucció o dany per al contingut de l'ordinador, encara que a vegades poden arribar a ser molestos.

HOARXES o falsos virus:

Són missatges amb unainformació falsa, normalment difosos mitjançant el correu electrònic, a vegades amb el fi de crear confusió entre la gent que rep aquest tipus de missatges, o amb una finalitat pitjor: perjudicar algú o atacar l'ordinador per mitjà de l'enginyaria amb missatges com ara esborri aquest arxiu de l'equip. Són virus molt potents; en ocasions afecten arxius del sistema necessaris per a l'arrencada o altimportants.

SEGONS L'INFECTAT

Segons alguns autors existeixen, fonamentalment dos tipus de virus:
Aquells que infecten arxius. A la vegada, aquests es classifiquen en:
Virus d'acció directa. En el moment en què s'executen, infecten altres programes.
Virus residents. En executar-se, s'instal·len a la memòria de la computadora. Infecten els altres programes a mesura que s'hi accedeix. Per exemple, en ser executats.
Els que infecten el sector de arrencada, (virus de boot). Recordem que el sector d'arrencada és el primer que llegeix l'ordinador quan s'encén. Aquests virus resideixen en la memòria.
Existeix una tercera categoria anomenada multipartite, però correspon als virus que infecten arxius i al sector d'arrencada. Per tant, es pot dir que és la suma de les dues categories anteriors.
Per altres autors, la classificació dels virus també es divideix en dues categories, però el criteri de classificació utilitzat és diferent:
Virus d'arxius, que modifiquen arxius o entrades de les taules que indiquen el lloc a on es guarden els directoris o els arxius.
Virus de sistema operatiu, el seu objectiu consisteix a infectar aquells arxius que governin la computadora.
Existeix una tercera classificació, promoguda per CARO, per unificar la forma de nombrar als virus. En aquesta classificació es té en compte la plataforma en què actua el virus i algunes de les seves característiques més importants.
Per exemple, el W32/Hybris.A-mm és un virus que funciona a la plataforma win32 en la seva variant A (primera) que té capacitat mass mailing o d'enviament massiu de correuelectrònic infectat.

SEGONS EL SEU COMPORTAMENT

Els grups principals (i més simples) de virus informàtics són:
Kluggers: Aquells virus que en entrar als sistemes d'un altre ordinador es reprodueixen o bé es xifren de manera que tan sols se'ls pot detectar amb algun tipus de patrons.
Viddbers: Aquells virus que modifiquen els programes del sistema de l'ordinador en el qual entren.
A més a més hi ha altres subgrups dels anteriors grups:
Virus uniformes, que produeixen una replicació idèntica a si mateixos.
Virus xifrats, que xifren part del seu codi per a que sigui més complicat el seu anàlisis. A la vegada poden utilitzar:
Xifrat fixe, utilitzant la mateixa clau.
Xifrat variable, fent que cada còpia de si mateix estigui xifrada amb una clau diferent. D'aquesta forma redueixen la mida del codi fix utilitzable per a la seva detecció.
Virus oligomòrfics, que posseeixen un conjunt reduït de funcions de xifrat i n'elegeixen una aleatòriament. Calen diferents patrons per a la seva detecció.
Virus polimòrfics, que en la seva replicació produeixen una rutina de xifratge completament variable, tant en la fórmula com en la forma de l'. Amb polimorfismes forts cal fer servir l'emulació, patrons múltiples i altres tècniques antivirus avançades.
Virus metamòrfics, que reconstrueixen tot el cos en cada generació, fent que variï per complet. D'aquesta forma es porten les tècniques avançades de detecció al límit. Per fortuna, aquesta categoria és molt rara i només es troba en el laboratori.
Sobrescriptura, quan el virus sobreescriu els programes infectats amb el seu propi cos.
Stealth o silenciós, quan el virus oculta símptomes de la infecció.
Hi ha més classificacions segons el seu comportament, seguint les citades, part de les més significatives i reconegudes per la majoria dels fabricants.
Els virus més enviats segons l'ICVS (Informàtic control virus scanner) són:

CONCLUSIÓ

Els virus son una creació per destruir sistemes informàtics sencers en un principi eren molt primitius arè an anat evolucionant i san convertit en un gran negoci ja que el vuindous crea ant i virus i els ven. Hi ha distints tipus de virus troian horses, worms, jokes i oarxes hi ha alguns d'aquest tipus de virus informàtics que es poden posar dins un altre per afegir les seves qualitats, si per exemple tens un virus que no es reprodueix per si tot sol ni poses un que si que te aquesta qualitat. Aquest treball ma servit per conèixer els tipus de virus que hi ha i que el seu origen no va ser per ataca sistemes per molesta si no per diversió com un joc.

Eines de l'usuari