Internet. Maria Taberner i Margalida Servera

De Lledonerwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Introducció

Aquest treball tracta d'Internet. L'Internet és una eina que moltes persones majors o no tan majors no coneixen i si el coneixen no saben com funciona o com connectar-s'hi, quant va sorgir etc... Per això aquest treball tracta de d'Internet hi hem mirat de que hi hagi la major informació d'Internet en el mínim espai possible, clar que algunes coses no els podem suprimir. A Internet es pot connectar de varies manares, les quals s'expliquen en aquest treball, també s'explica la seva història ja que segur que tothom en el mon sap alguna cosa d'Internet però no o te gaire clar dons en aquest treball ho trobareu. L' Internet també ofereix una gran varietat de serveis com els xats, la informació etc.. que també´e s'expliquen aquí. També hi ha algunes altres coses com per exemple com fer una pàgina web etc..

Què és Internet?

Internet és una xarxa d'ordinadors connectats entre sí; mitjançant TCP/IP(Transmissions Control Protocol/Internet Protocol) i té com a funció bàsica transferir informació o poder executar programes d'un ordinador a un altre (execució remota). Aquesta idea de xarxa no és nova, sinó que ja cap als anys seixanta, van produir-se els primers intents d'informatització de grans empreses a Estats Units, o sense anar més lluny, també per aquelles dates, els bancs i les caixes d'Espanya, juntament amb telefònica, van impulsar un projecta pioner a escala mundial.

Per connectar dos ordinadors, s'han de tenir tot un seguiment de requeriments tècnics, no és tan sols un cable entre ordinador i ordinador. Aquests requeriments es centren en les característiques de la connexió, el format i codificació de les dades, les ordres per controlar la codificació, mecanismes de seguretat i d'altres requeriments que, poden anomenar-los globalment com a protocols de comunicació. A Internet, aquest protocol és l'anomenat TCP/IP. Així doncs, podem ampliar la nostra definició dient que Internet és una xarxa d'ordinadors que es comuniques entre ells mitjançant el protocol TCP/IP.

Està clar que no tots els ordinadors connectats entre ells i que fan servir el protocol TCP/IP estan a Internet, fa falta connectar-los a la xarxa general. També hi ha la possibilitat que ordinadors que no fan servir el protocol TCP/IP estiguin a Internet, tot hi que no podran utilitzar tots els serveis.
 La manera de connectar ordinadors a Internet, segueix una certa pauta. Els ordinadors d'una certa empresa o institució, o els que es connecten via mòdem ( vegeu apart 7) a un servidor , formen part d'una xarxa local. Xarxa que a la vegada està connectada a una xarxa exterior que pot ser d'àmbit més o menys nacional, i que alhora es connecta amb altres xarxes interconnectades que formen el nucli d'Internet. Així doncs, la nostra resposta a la pregunta què és Internet, podem ampliar-la dient que Internet és una xarxa de xarxes d'ordinadors que es comuniquen mitjançant el protocol TCP/IP.

 Finalment, cal dir que l'èxit rotund d'Internet aquests últims anys, ha estat sens dubte, a causa de l'important acceptació que ha tingut entre els usuaris potencials dels que disposa. Usuaris que fan servir Internet i els seus serveis i que donen un sentit a la xarxa. Per això hem de dir que Internet existeix gràcies a un immens nombre d'usuaris, que reben i donen un servei, transmeten informació, sigui correu, fitxers, pàgines web, execució de programes, etc. A partir d'això, arrodonirem la nostra definició d'Internet tot dient:  Internet és un conjunt d'usuaris, que transmeten informació mitjançant una xarxa de xarxes d'ordinadors que fan servir el protocol TCPIP per a comunicar-se.


Història

1964:Primera proposta per solucionar el problema de comunicació entre les autoritats en cas de guerra: una xarxa de comunicacions segura i sense cap autoritat central.
1969: Inici del projecte de creació de la primera gran xarxa que intentà solucionar aquest problema (ARPANET) per part del Departament de Defensa dels EEUU. Aquestes investigacions van donar com a resultat el protocol TCP/IP, un sistema de comunicacions molt sòlid sota el qual s'integren totes les xarxes que conformen el que actualment es coneix com a Internet.
1972: En aquest moment ja que hi havia 40 nodes connectats a la xarxa. Es descobreix que la major part del tràfic de la xarxa està format per notícies i missatges personals. Es comencen a desenvolupar els mailing-lists per a poder distribuir missatgers automàticament a un gran nombre de persones.

1980: En aquesta data existeixen uns 200 nodes, incloent-hi la primera connexió internacional.
1983: ARPANET separa la part militar que passarà a nomenar-se MILNET. Durant els anys següents s'organitzen unes altres xarxes com BITNET, CSNET, NSFNET així com altres organitzacions governamentals
1986: A final d'aquest any ja hi havia més de 5000 nodes connectats.

1989:Millora de les velocitats de transmissió. Més de 100.000 nodes. S'estableixen un sistema de dominis per a distingir a quin grup o localització pertany cada node.

1990: ARPANET deixa d'existir. L'accés a Internet es mou des del sector militar i d'investigació cap a escoles i sectors públics i comercials.
1992: Creació de la Internet Society formada per membres voluntaris. El seu propòsit principal és promoure el intercanvi d'informació global mitjançant la tecnologia d'Internet. Es pot dir que aquesta societat és com un consell que té la responsabilitat de l'administració tècnica i direcció d'Internet. Però aquest no és l'únic grup que pot prendre decisions importants, existeixen uns altres tres grup que pot prendre decisions importants, existeixen uns altres tres grups que tenen un paper molt significatiu:
Eines de l'usuari