La web 2.0 PQPI 09-10

De Lledonerwiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

El concepte de web 2.0, què és

La web 2.0 és una evolució de les aplicacions tradicionals cap a aplicacions web enfocades al usuari final. El web 2.0 és una actitud no es una tecnologia.

La web 2.0 és tracte de aplicacions que generen col·laboració i de servicis que reemplacin les aplicacions del escritori.

És una etapa que ha definit nous projectes a Internet i està preocupant-se per brindar millores solucions per a l'usuari final. Molts asseguren que hem reinventat el que era Internet, altres parlen de bimbolles e inversions, però la realitat es que la evolució real del mitjà realment ha propost coses mes interesants com es la analitzar diàriament a les notes actuals.

I es que quan el web va començar, ens trobavem en un entorn estàtic, en pàgines HTML que sofrien poques actualitzacions i no tenien conecció amb els usuaris.

Per entendre d'on ve el termini Web 2.0 hem de remontar-mos en el moment en que Dale Dougherty de O'Reilly va utilitzar aquest termini en una conferència en la que va compartir una pluja de idees junt amb Craig Cline de MediaLive. En aquest esdeveniment es parlava del reconeixement i evolució de la Web.

Constantment estan sorgint noves aplicacions i llocs sorprendents funcionalment...

Tecnologies d'aquest model

Redifussió de continguts (RSS)

És  com una família de formats de canals wep XML, és l'indicador de tots els continguts d'una pagina o una altre, això no es un enllaç si no que una informació que esta escrita en una certa pagina per ser informació important automàticament es mostra en una altre lloc de la wep i rapida wiki que de manera s'actualitza en el seu lloc concret d'origen, i que es pot veure sense intervenció del usuari ni el lloc de destí, s'utilitza per a publicar continguts freqüentment com ara llocs de notícies, podcasts i per mitja del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs de weps o programes. El principal aventatge del sistema és l'agilitat i també el poder ajuntar el contingut de molts de llocs de la wep en un sol espai.


EXEMPLES: Quant en un text hi ha un nom important com BARAC K OBAMA aquest nom es posa en blau i subraxat i clicles a damunt el nom s'obrira una altra pagina descrivint-lo.

Blogs

En informàtica, un bloc o bitàcola, de l'anglès blogs, és un diari interactiu personal (dip) a Internet. Un bloc està dissenyat per a que, com un diari, cada article tingui data de publicació, de tal forma que la persona que escriu (blocaire o bloguista) i les que llegeixen poden seguir un camí de tot el que s'ha publicat i editat.  El autor sempre conserva la llibertat de deixar publicat el que crea pertinent. Habitualment en cada article d'un blog, els lectors poden escriure els seus comentaris i l'autor donar-los resposta, de manera que és possibleestablir un diàleg. No obstant això és una opció que depèn de la decisió que prengui referent a això l'autor del blog, doncs les eines permeten dissenyar blogs en els quals no tots pugin participar.

L'ús o tema de cada blog és particular, els hi ha de tipus: periodístic, empresarial o corporatiu tecnológic,educatiu (edublogs), polítics, personals( contingut de tot tipus), etc.

El concepte de blog existeix des dels principis d'Internet. Podem resumir que un "weblog" és una publicació on-line amb histories publicades amb una prioritat molt alta, encara que la gent pot publicar amb regularitat que vulgui. A més a més, són presentades en un ordre cronològic invers , és a dir, el que es pública últim serà el primer que surti en la pantalla. També és molt habitual que en els blocs es disposi d'una llista d'enllaços a uns altres blogs, denominat blogroll.


BLOCAIRES

Els blocaires, bloguistes, blogaires o bloguers són els qui elaboren blocs. En general, els blocaires, formen veritables comunitats en línia amb aquells amb qui comparteixen interessos. Aquestes comunitats o blocosferes poden tenir diverses formes. Existeixen grups de treball col·laboratiu que utilizen un webloc com a eina per a comentar, opinar i escriure notícies relatives a la seva tasca.

Xarxes socials

És una estructura social on es creen relacions entre els membres de una communitat. Aquesta estructura es representa mitjaçant una gràfica formada per uns nodes, les persones o grups de persones, i uns nexes d'unió, que simbolitzen la relació establerta entre els diferents individus.

Són formes d'interacció col·lectiva, on les persones intercanvien informació sobre idees, gustos i preferències mitjaçant textos, imatges i vídeos. El principal objectiu de les xarxes socials és facilitar l'adicció dels seus membres i així constituir-se com a gent social. Les tecnologies i aplicacions associades a les xarxes socials tindran con a principal objectiu cercar i compartir informació de tot tipus.

Exemples de xarxes socials:

Facebook


Tuenty


InfobalearTwiter

myspace, fotolog, habbo, imvu, metroflog, H5, skyrock, orkut.

Wikis

Avui escribirem lo que es la wiki.
És un lloc web col.laboratiu que pot ser editada per els usuaris desde el navegador, els usuaris d'una wiki poden d'aquesta manera crear, modbificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pagina web de forma interactiva de forma fàcil i ràpida.

Una de les pagines més conegudes es la wikipedia.

Les característiques del wikis es converteixen en una eina efectiva per l'escriptura col.laborativa, i cada vegada són més usades en empreses i comunitats com a webs i intranets i ecònomiques i aeficaces.

Fòrums

El fòrum és un eina  de comunicació asíncrona en grup. El funcionament és molt semblant al de les llistes de distribució o de correu electrónic, però en aquest cas, per a participar o lletgir els missatges emesos per a la resta del grup cal que l'usuari estigui connectat al servidor que gestiona el fòrum. Els missatges no es transfareixen directament al ordinador de l'usuari, com succeeix amb el correu electrònic, sinó que l'usuari treballa directament en l'aplicació del fòrum, accedint-hi mitjançant una clau d'accés.

La funció fonamental dels fòrums és que permet el debat i l'intercanvi d'opinions entre molts usuaris, encara que podem tenir altres possibilitats com per exemple servir per presentar-se i preguntar dubtes, facilitar la comunicació entre professors i alumnes en un curs virtual, anunciar canvis en jocs i pàgines webs o acumular enllaços recomanats sobre un tema.

Xarxes P2P

Defineixen un sistema de comunicació que no té clients ni servidors fixos , sino una sèrie de nodes que es comporten alhora com clients i com servidors del altres nodes de la xarxa, en el qual les dades o les metades es transfereixen a través d'una xarxa dinàmica. Aquest model contrasta amb el model client-servidor. Qualsevol node pot iniciar o completar una transacció compatible. Converteixen doncs els PCs en uns elements actius que permeten als usuaris intercanviar informació i agrupar capacitat de processament. Fent-ho a més al marge de la Worl Wide Web. Els nodes poden diferir en configuració local, velocitat de procés, ample de banda i capacitat d'emmagatxematge.

Aquest article explicarem breument que son les Xarxes P2P que últimament estan molt de moda, a gran trets, és una Xarxa informàtiva entre iguals ( peer-tot-peer ), és a dir no tenen servidors fixes que guarden els fitxers, i que els usuaris s'hi an de conectar per descargarr-los, sinó que són els mateixos usuaris que comparteixen entre els fitxers.

Aquestes xarxes s'utilitzen per compartir tota la classe de fitxers que continguin: audi, vídeo, text, software i dades en qualsevol format digital. Aquest tipùs de xarxa és també utilitzada en telefonia VolP per fer més eficient la transmissió de dades en temps real. Per exemple l'SKype utilitza aquesta tecnologia. En la actualitat l'ús de les xarxes p2p està totalment permès en el nostre país i no existeix cap tipus de sanció per les persones que utilitzin aquesta tecnología.

Exemples de xarxes p2p:

'Xarxes p2p "pures" o totalment descentralitzades:

  • Els usuaris actuen com client i servido.
  • No existeix un servidor central que manegi las connexions de xarxa, Alguns exemples de xarxa p2p "pura" són Ares Galazy, Gnutella, Freenet.

Xarxes p2p híbrides, semi-centralitzades o mixtes:

* Tenen un servidor central que guarda informació en espera i respon a peticions per aquesta informació.

  • Els usuaris són responsables de guardar la informació ( donat que el servidor central no guarda informació), que permet al servidor central reconèixer els recursos que es desitgin compartir, i per poder descarregar aquest recursos compartits als usuaris (peers) que ho sol.licitin.


Alguns exemples d'una xarxa híbrida són Bittorrent, eDonkey 2000 i Direct connect.

Exemples de webs que utilitzen la web 2.0

La web 2.0 a incluït les webs on tu pots deixar els teus comentaris o fer tornar la web mes gran... .

A continiació hi haura exemples dels webs que utilitzen la web 2.0:

Els fotolog, facebook o tuenti ja utilizaven la meteixa formula abans de la bombolla tenologica del 2000 i ofereixen una plataforma web mitjançant la qual els seus usuaris poguessin fer negocis o produir pàgines webs de manera senzilla. Tambè destaquen avui en dia la wikipedia que permet als usuaris crear i editar els continguts Digg que dins aquella pàqina se agregan noticies de diversos autors i permet ordenarles democràticament, o el nou i popular youtube que ha permes que una multitud de usuaris es converteixin en els seus propis directos de cinema.

  • FOTOLOG: és una variant de weblog, que consisteix bàsicament en una galeria de fotos publicades regularment per un o mé s persones. Generalment, amb la foto, el propietari del fotolog hi posa comentaris referit i tot sovint es desen les dades tècniques, com ara el tipus o marca de càmera. També és important la data, ja que en la majoria dels f o tologs el nombre de fotos diàries estan limitades. Normalment els fotologs accepten comentaris com si fos un llibte de visites.
  • FACEBOOK: és un lloc web de xarxes socials, basat en l'intercanvi de fotografies, i també de vídeos, entre usuaris registrats. El web es va crear originalment per als estudiants universitaris dels Estats Units, inicialment per a Harvard. Actualment està obert a qualsevol persona que disposi d'adreça de correu electrònic. Els usuaris es poden organitzar per grups i unir-se a xarxes concretes en relacio a la seva situacó acadèmica o zona geogràfica.


  • TUENTI: és una xarxa social d'Internet crada el 1006 per un estatunidenc a Espanya disponible en 4 llengües oficials a l'Estat Espanyol (Castellà, Català, Basc i Gallec) i en anglès. Permet xerrar, enviar missatges i compartir fotografies i videos, entre altres coses.

Diferències entre la web 2.0 i la web clàssica

La web- es el sistema de documets(o pàgines web) interconnectats per enllaçcos de hipertexto, disponibles en Internet. Documen o font d'informació, generalment en format HTML  i que pot contenir hiperenlaces a altres pàgines web. Aquesta pàgina web, podrà ser accesible des d'un dispositiu físic,una intranet, o Inernet. I el web clàssica- és una tecnologia de Microsoft de tipus "costat de servidor" per a pàgines web generades dinàmicament, que ha estat comercualitzada com un annex a Internet Information Services. Es  facilita la programació de sessió basada en cookies, que mentre es passa de pàgina a pàgina.

El futur: hi haurà una web 3.0?

Fitxer:WEB-3 Web 3.0 és un neologisme que s'utilitza per a descriure l'evolució de l'us i la interacció en la xarxa a través de digerents camins. Aixó inclou, la transfromació de la xarxa en  una base de dades, un moviment cap a fer els continguts accessibles per múltiples aplicacions non- browser, l'emranzida de les tecnologies d'intel·ligència artificial, la web semàntica, la Web Geospacial, o la Web 3D. Ferequentment és utilitzat pel mercat per a promocionar les millores respecte a la Web 2.0. El terme Web 3.0 va aparèixer per primera vegada en 2006 en un article de Jeffrey Zeldman, crític de la Web 2.0 i associat a tecnologies com AJAX. Actualment existeix un debat considerable entorn del que significa Web 3.0, i com és la definició encertada.

Enllaços d'interès

Conclusions / Opinió personal

Eines de l'usuari